W zeszłą sobotę, 06.11.2021, w ramach działań Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, Izba gościła członków Stowarzyszenia Gemme Europe.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Mediacja gospodarcza w praktyce”, który odbędzie się 20 listopada 2019 roku (środa) w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, sala nr 45, ul. Mosiężnicza 2, 30 -965 Kraków.

W imieniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu on-line o tematyce dotyczącej mediacji w dn. 08.10.2021 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie organizuje Międzynarodowy Kongres Mediacji, który odbędzie się w dniach 11-12 września w Krakowie. Celem wydarzenia jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń w zakresie stosowania mediacji, także w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Mediacja gospodarcza w praktyce”, który odbędzie się 28 marca 2019 roku (czwartek) w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, sala nr 45, ul Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków

Ministerstwo Sprawiedliwości jako Lider Projektu w projekcie pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” uprzejmie informuje o możliwości udziału w badaniach ankietowych w zakresie potrzeb społecznych związanych z Krajowym Rejestrem Mediatorów które realizowane jest przez Partnera nr 3 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

W dniu 4 czerwca 2019 roku, przedstawiciele Małopolskiego CAM – prezes Michał Babij oraz dyrektor Łukasz Maciukiewicz, wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym mediacji gospodarczej, zorganizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.

BRAK MIEJSC

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym 2-dniowym „Szkoleniu dla mediatorów z mediacji gospodarczej”, które odbędzie się w siedzibie Małopolskiego CAM przy IPH w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3 w dniach 9-10 marca 2019 r., o godz. 9.00.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Skuteczna mediacja w biznesie”, który odbędzie się 9 grudnia 2019 roku (poniedziałek) w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków, sala 1A/09

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65