Projekt pt.: „Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” nr POWR.02.17.00-00-0040/17, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest standaryzacja Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, tak by mogło ono funkcjonować w ramach ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM-Koordynator oraz 15 CAM, zwane dalej siecią CAM), działających w oparciu o i przy wykorzystaniu opracowanych i wdrożonych przez CAM-Koordynatora: standardów funkcjonowania sieci CAM, narzędzia informatycznego dla mediacji, jednej ogólnopolskiej infolinii oraz programów szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.

Efektem projektu ma być utworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu zarządzania informacją o mediacji w sprawach gospodarczych poprzez:
• zintegrowanie wiedzy (pomimo rozproszonych przepisów prawnych w zakresie mediacji oraz pozostałych metod ADR),
• ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych (pomimo wielości organizacji zajmujących się tematyką ADR oraz mediatorów niezrzeszonych),
• podniesienie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji poprawa jakości usług mediacyjnych.

Grupę docelową projektu stanowią:
przedstawiciele sądownictwa, prokuratury i środowiska mediatorów.

Wartość Projektu:
975 825, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
822 425, 31 zł

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65