W dniu 7 czerwca 2018 roku w Krakowie odbył się V Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu.

Celem tegorocznego Kongresu była swoista diagnoza aktualnej kondycji tychże praktyk na rynkach środkowej i wschodniej Europy, jak również próba wskazania kierunków, w których zmierzał będzie rozwój tych dziedzin.

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65