W dniu 7 czerwca 2018 roku w Krakowie odbył się V Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu.

Celem tegorocznego Kongresu była swoista diagnoza aktualnej kondycji tychże praktyk na rynkach środkowej i wschodniej Europy, jak również próba wskazania kierunków, w których zmierzał będzie rozwój tych dziedzin.

Zaproszeni goście, wybitni specjaliści praktykujący arbitraż i mediację w krajach takich jak Austria, Niemcy, Rosja, Bułgaria, Litwa, Czechy oraz oczywiście Polska zaprezentują uczestnikom Kongresu aktualne kluczowe i najważniejsze zagadnienia, z którymi do czynienia mają prawnicy w ich krajach, jak również przedstawią najnowsze trendy w arbitrażu i mediacji.

Międzynarodowy i przekrojowy dobór prelegentów pozwolił uczestnikom Kongresu na poszerzenie ich wiedzy z zakresu zagadnień międzynarodowego arbitrażu oraz mediacji (ze szczególnym uwzględnieniem Europy środkowej i wschodniej), jak również będzie okazją do wymiany doświadczeń zawodowych na tym polu. Prezes Małopolskiego CAM – r. pr. Michał Babij wystąpił w panelu dotyczącym nowych wyzwań na polu polubownych metod rozwiązywania sporów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Więcej o kongresie
http://kongresy.allerhand.pl/kongressporowsadowych/

 

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65