Mediacja - czym jest?

Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów, w której bezstronna, neutralna osoba trzecia pomaga spierającym się stronom w osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia.

Proces mediacji ma charakter odformalizowany i poufny, co zapewnia stronom sprzyjające warunki do wypracowania zadowalającego rozwiązania.

Mediacja prowadzona może być na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu o skierowaniu do mediacji.
Ugoda zawarta przed mediatorem jest zatwierdzana przez sąd powszechny i ma moc ugody sądowej.

 

dowiedz się więcej

Nie czekaj, skorzystaj z mediacji już teraz!

złóż wniosek

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65