W dniu 4 czerwca 2019 roku, przedstawiciele Małopolskiego CAM – prezes Michał Babij oraz dyrektor Łukasz Maciukiewicz, wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym mediacji gospodarczej, zorganizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Udział w panelu wpisuje się w ramy działań sieci CAM na rzecz propagowania idei mediacji wśród różnych grup interesariuszy oraz ujednolicenia standardów mediacyjnych w ośrodkach tworzących sieć. Spotkanie umożliwiło wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, mediatorami, prawnikami, sędziami i prokuratorami.

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65