Szybkość zakończenia konfliktu

 

Według Raportu Doing Bussines in Poland 2017 sporządzonego przez Bank Światowy spór rozwiązywany drogą mediacji kończy się średnio w terminie do 30 dni. Dla porównania dochodzenie roszczeń na drodze sądowej trwa w Polsce średnio aż 685 dni.

Oszczędność kosztów

 

Koszty mediacji są o wiele niższe od kosztów postępowania sądowego oraz arbitrażowego. W mediacjach ze skierowania Sądu to co do zasady 1% od wartości przedmiotu sporu. W razie zawarcia ugody, stronie powodowej dodatkowo Sąd zwraca ¾ opłaty od pozwu. W mediacjach prywatnych w Małopolskim CAM, to 3% od wartości przedmiotu sporu.

Poufność

 

Zarówno przebieg mediacji jak i jej rezultaty są objęte tajemnicą. Co do zasady, zarówno strony sporu jak i mediator nie mogą ujawniać – nawet przed sądem – informacji powziętych w toku mediacji.

Elastyczność

 

Posiedzenia mediacyjne wyznaczane są w miejscu i czasie, które odpowiadają obu stronom sporu.

Brak zbędnego formalizmu

 

Mediacja jest najbardziej odformalizowaną i elastyczną formą pozasądowego rozwiązywania sporów.

 

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65