Centra Arbitrażu i Mediacji to sieć 16 ośrodków mediacyjnych na terenie całej Polski, po jednym w każdym województwie. Sieć działa pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości, a jej koordynatorem jest Konfederacja Lewiatan z siedzibą w Warszawie.

Wszystkie CAM prowadzą mediacje w oparciu o wspólne, wysokie standardy, co dotyczy zarówno kompetencji merytorycznych mediatorów i personelu oraz procedur, jak również odpowiedniej infrastruktury.

Wszyscy mediatorzy małopolskiego CAM to osoby o najwyższych kompetencjach, adwokaci i radcy prawni, którzy odbyli przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora w renomowanych ośrodkach mediacyjnych oraz posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji.

Mediatorzy CAM prowadzą mediację zgodnie z Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich oraz Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów, co ma promować najwyższe standardy etyczne wśród mediatorów i budować wiarygodność zawodu mediatora wśród stron mediacji i opinii publicznej, a także pomagać mediatorom w rozstrzyganiu dylematów praktyki zawodowej.

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65