Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji powstało przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w roku 2014. Należy ono do sieci 16 wojewódzkich centrów arbitrażu i mediacji działających pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości. Centra tworzą ogólnopolską sieć działającą w oparciu o wspólne standardy działania, zapewniające najwyższy poziom profesjonalizmu prowadzonych postępowań mediacyjnych.

Naszym celem jest zapewnienie przedsiębiorcom optymalnych i przyjaznych warunków rozwiązywania konfliktów. Wszystkie centra należące do sieci CAM prowadzą mediacje gospodarcze, z uwzględnieniem sporów konsumenckich oraz sporów pomiędzy przedsiębiorcami i jednostkami administracji publicznej.

 

Historia:

Działalność Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie kontynuuje wieloletnią tradycję działań podejmowanych przez IPH na polu polubownych metod rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Od roku 2000 Izba z powodzeniem rozwija działalność sądu polubownego, oferując przedsiębiorcom profesjonalne, szybkie i skuteczne narzędzie rozwiązywania sporów w postaci arbitrażu, będącego alternatywą dla sądownictwa powszechnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, w związku z wciąż ogromną ilością sporów gospodarczych trafiających na drogę sądową, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę alternatywnych metod rozwiązywania sporów o mediację.

Małopolskie CAM powstało w ramach projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie z sześcioma Partnerami z całej Polski. Projekt ten był pierwszym tak prestiżowym i doniosłym wydarzeniem promującym ideę mediacji i arbitrażu wśród przedsiębiorców. W ramach projektu utworzono Centra opierające swoje działanie o taki sam statut, regulamin, standardy działania oraz zasady etyki mediatora.

W związku z sukcesem projektu pilotażowego, Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się na dalszy rozwój tej unikatowej w skali europejskiej sieci centrów oferujących przedsiębiorcom usługi mediacyjne na najwyższym poziomie. W chwili obecnej sieć ma charakter ogólnopolski. 16 centrów funkcjonuje w każdym mieście wojewódzkim.

 

Więcej informacji o całej sieci znajdą państwo pod poniższym linkiem:
https://www.cammediacje.pl/centra-arbitrazu-i-mediacji

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65