Małopolskie CAM prowadzi wyłącznie mediacje gospodarcze, czyli takie, w których przynajmniej jeden z uczestników mediacji to przedsiębiorca.

Zgodnie z definicją Kodeksu cywilnego (art. 431 i 331) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcami są w szczególności

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  • spółki osobowe:  spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna;
  • spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna
  • a także stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą działalność gospodarczą

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65