Mediator to bezstronna i neutralna osoba, pomagająca stronom sporu w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest ani sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest narzucanie stronom swojego zdania, ani też rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu – może on natomiast proponować pewne sposoby jego rozwiązania.

Mediatorzy Małopolskiego CAM, to osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze, które odbyły odpowiednie szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora. Posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie praktyczne.

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65