Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów, w której bezstronna, neutralna osoba trzecia pomaga spierającym się stronom w osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia.

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65